Comunicări

Adunarea Generala a Baroului Bistrița-Năsăud - Ordinea de zi

În data de 11 martie 2017, orele 10,00 va avea loc la Hotel Metropolis, sala Roma
Adunarea Generală a Baroului Bistrița-Năsăud cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
2. Raportul Comisiei de Cenzori al Baroului Bistrița-Năsăud;
3. Raportul Comisiei de Disciplină;
4. Prezentarea şi aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2016 al Baroului Bistriţa-Năsăud;
5. Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Bistriţa-Năsăud;
6. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2017 al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
7. Alegerea unui delegat pentru Congresul avocaților;
8. Diverse;
9. Raportul de activitate al Filialei C.A.A.;
10. Raportul Comisiei de Cenzori al Filialei C.A.A.;
11. Prezentarea şi aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2016 al Filialei C.A.A.;
12. Descărcarea de gestiune a Filialei C.A.A.;
13. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2017 al Filialei C.A.A;
14. Diverse

 

 

DECAN

Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Ultima modificare a fost făcută Miercuri, 08 Februarie 2017 10:53