Examen de primire în profesie

Hotărârea 21 din 18 august 2016 privind validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUDBistrița, str.B-dul. Independenței, bl.71, sc.B, ap.16, jud.Bistrița-NăsăudTel./fax 0263 – 212454 H O T Ă R Â R E A NR. 21/ 18 august 2016 Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud, întrunit în ședința din data de 18.08.2016,…
Citeşte mai departe ...

Hotărârea nr. 22/20.08.2015 privind verificarea îndeplinirii condițiilor de primire în profesie a candidaților înscriși pentru dobândirea calității de avocat stagiar sesiunea septembrie 2015

Dăm spre publicare Hotărârea nr. 22/20.08.2015 privind verificarea îndeplinirii condițiilor de primire în profesie a candidaților înscriși pentru dobândirea calității de avocat stagiar sesiunea septembrie 2015.
Descarcă ataşamente:
Citeşte mai departe ...

Publicăm rezultate obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 15 septembrie 2014

Publicăm rezultate obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 15 septembrie 2014, conform procesului – verbal al Comisiei…
Citeşte mai departe ...

Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 15 septembrie 2014 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sept. 2014

Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 15 septembrie 2014 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie…
Citeşte mai departe ...

Anunț important – Contestațiile la baremul probei de examen din data de 15 septembrie 2014 vor putea fi formulate până cel târziu marți, 16 septembrie 2014, ora 15.00

Pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2014 Contestațiile la baremul probei de examen din data de 15 septembrie 2014 vor putea fi formulate până cel târziu marți, 16 septembrie 2014, ora 15.00. Contestațiile se…
Descarcă ataşamente:
Citeşte mai departe ...

Publicăm Subiectele și Baremele la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 15 septembrie 2014 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, Sept. 2014

Publicăm Subiectele și Baremele la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 15 septembrie 2014 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie…
Citeşte mai departe ...

Hotărârea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului U.N.B.R.

Mai jos puteți descărca Hotărârea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului U.N.B.R. privind tematica disciplinelor "Drept penal" și "Drept procesual penal" pentru examenul de primire în profesia de avocat care va avea în vedere Noul Cod penal (Legea…
Citeşte mai departe ...

Hotărârea nr. 962 din 24 mai 2014 a Consiliului U.N.B.R.

Mai jos puteți descărca Hotărârea nr. 962 din 24 mai 2014 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014, împreună cu Anexa cuprinzând tematica de examen.
Citeşte mai departe ...